Informasjon i forbindelse med Corona / Covid-19


For Etikettforum AS har sikkerheten til vår kunder og ansatte høyeste prioritet.
Vi holder oss informert om situasjonen angående Corona / Covid-19 via Folkehelseinstituttet og andre myndigheter.
Vi følger myndighetenes råd for å sikre våre medarbeideres helse samt å forebygge risiko for smittespredning.
Av den grunn har vi for tiden redusert antall medarbeidere i vår produksjon / lager.
De av våre medarbeidere som har mulighet for dette jobber fra hjemmekontor,
vi driver ikke oppsøkende salg og oppfordrer alle våre kunder til å kontakte oss via telefon / mail.
Med hensyn til ovenstående er det for oss av største viktighet, til tross for disse tilpasninger, å
holde driften på et normalt nivå, hvilket vi hittil har lyktes med.


Har dere ytterligere spørsmål rundt Etikettforums status vedrørende Coronaviruset,
ta kontakt på : info@etikettforum.no